Według ministerstwa nieuczciwe firmy twierdzą, że mogą zmniejszyć obciążenie przedsiębiorców zaliczkami na PIT i składkami ZUS dzięki zastosowaniu outsourcingu personelu. Przekonują, że zaoszczędzą do 50 proc. kosztów pracowniczych, otrzymując jakoby dotacje z UE lub Szwajcarskich Funduszy Inwestycyjnych na pokrycie składek ZUS i należności podatkowych. Oferenci przejmują pracowników w ramach umów zawartych na podstawie art. 23 1 kodeksu pracy (przejście zakładu lub jego części na innego pracodawcę). W umowach o świadczenie usług zapewniają, że wynagrodzenia pracowników oraz warunki pracy pozostaną bez zmian.

Ministerstwo ostrzega, że nieuczciwi kontrahenci biorą od zleceniodawców pieniądze na wynagrodzenia, podatki i składki ubezpieczeń społecznych (oraz opłatę za swoje usługi), ale nie płacą ZUS-u ani PIT-u pracowników. Ponadto zdaniem resortu zawarte umowy nie są zgodne z art. 23 1 kodeksu pracy.

„W przypadku podważenia legalności umów dotychczasowy pracodawca jest odpowiedzialny za nieodprowadzone zaliczki na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników oraz składki ubezpieczeniowe. Dodatkowo może być pozbawiony prawa do odliczenia podatku naliczonego z faktur dokumentujących 'nabycie' przedmiotowych usług oraz kwot zaliczonych do kosztów prowadzonej działalności.” – informuje ministerstwo.

Słowem według resortu konsekwencje bezprawnych działań oszustów poniosą nieświadomi pracownicy i przedsiębiorcy.