Ministerstwo Cyfryzacji uruchamia system mID, które umożliwia dostęp do dokumentów z pomocą smartfona, a także zwykłego telefonu komórkowego. Mobilny dowód osobisty i inne dokumenty od 11 maja br. będą dostępne w ramach testów dla mieszkańców Łodzi, Ełku i Koszalina - podaje Newseria.

Za pośrednictwem telefonów będą dostępne dokumenty używane obecnie przede wszystkim w wersji plastikowej: dowód osobisty, prawo jazdy, dowód rejestracyjny samochodu, jego ubezpieczenie, karta studenta, legitymacja uczniowska. Ponadto pojawią się takie informacje jak: płatności podatkowe, recepty, zakupy on-line, potwierdzenie wieku, usługi pocztowe, karta parkingowa, e-ZUS, rejestr obecności dzieci w szkole, autoryzacja tożsamości w eJob, bilet komunikacji miejskiej, dane usług zdrowotnych i wszelkiego rodzaju karnety (do kina, na siłownię itd.).

‘Usługa będzie oparta o SMS-y, nie będzie wymagała zaawansowanego telefonu” – informuje minister Anna Streżyńska. Wyjaśnia, że mobilny dowód wchodzi dopiero teraz, bo wcześniej poziom zabezpieczeń urządzeń mobilnych nie był wystarczający.  

Aby korzystać z systemu, trzeba będzie zarejestrować się na platformie mID. Na telefon zarejestrowanego użytkownika będzie wysyłany kod autoryzacyjny w formie wiadomości tekstowej. Mając kod policjant czy urzędnik będzie mógł w systemach ewidencji potwierdzić dane. Mobilne dokumenty będą korzystać z Rejestru Dowodów Osobistych i Centralnej Ewidencji Pojazdów i Kierowców.

Projekt mID jest elementem platformy pl.ID, która ma umożliwić udostępnianie w cyfrowej wersji rozmaitych dokumentów. 

Anna Streżyńska w czerwcu ub.r. zadeklarowała uruchomienie mDokumentów w 2017 r., zapowiadając, że przygotowanie aplikacji i całego zaplecza potrwa od 3 do 12 miesięcy. W minionych latach trwały prace nad projektem pl.ID, których celem było początkowo stworzenie dowodów osobistych z warstwą elektroniczną. W 2011 r. przewidywano, że e-dowody będą wydawane od połowy 2013 r. Po wybuchu infoafery zrezygnowano z wdrożenia elektronicznych dokumentów tożsamości w ramach pl.ID. Całkowite nakłady inwestycyjne programu pl.ID na lata 2009 - 2015 określono na 294 mln zł brutto.

Według zapowiedzi minister Anny Streżyńskiej mobilny dowód osobisty zostanie uruchomiony w ostatecznej wersji późnym latem br. Jesienią dojdzie do niego pakiet kierowcy (prawo jazdy itd.). Prace nad kartą studenta i legitymacją uczniowską mają być prowadzone równolegle. W 2018 r. planowane jest dodanie m.in. mobilnej karty emeryta i rencisty oraz karty dużej rodziny. 

W procesie wdrażania mDokumentów ważną rolę mają odegrać operatorzy komórkowi w ramach usługi mobile connect. Opłatę za SMS-y do czasu uruchomienia mobile connect będzie ponosiło państwo, a następnie operatorzy. Pilotaż usługi ruszy na jesieni tego roku, a zakończenie prac przewidywane jest na jego koniec.