Rynek nadzoru wideo będzie rósł w ciągu najbliższych 5 lat średnio o 10,4 proc. co roku, tj. z 45,5 mld dol. w 2020 r. do 74,6 mld dol. w 2025 r. - według MarketsandMarkets. Dane obejmują sprzęt (kamery, storage, monitory), oprogramowanie (analityka, systemy zarządzania) i usługi chmurowe (VSaaS).

Jako czynniki wzrostu wskazuje się coraz większe obawy związane z bezpieczeństwem w miejscach publicznych, rozwój inteligentnych miast, szersze zastosowanie kamer IP oraz bezprzewodowych. W segmencie software'u inwestycje będą związane z wykorzystaniem sztucznej inteligencji i deep learning.

Największy udział w rynku do 2025 r. będzie miał sprzęt. Obok czynników zwiększających inwestycje, związanych z rosnącym zastosowaniem kamer w zapewnieniu bezpieczeństwa, zakupom nowych urządzeń będzie sprzyjało przejście na systemy IP, dostępność taniego sprzętu oraz postęp techniczny. Coraz lepsza jakość obrazu, odporność urządzeń, więcej funkcji, rozwój mobilnych modeli sprawia, że kamery spełniają różne wymagania użytkowników, co przekonuje ich do inwestycji.

Największego wzrostu sprzedaży w najbliższym 5-leciu można spodziewać się natomiast w zastosowaniach związanych z transportem i monitoringiem miejskim.