Rynek zamówień ośmiu tysięcy organizacji międzynarodowych wart jest rocznie około 50 mld dolarów. Największymi zleceniodawcami są: instytucje systemu Narodów Zjednoczonych, które rocznie wydają ok.  17,6 mld dolarów, Grupa Banku Światowego (ok. 15-20 mld dolarów), a także Unia Europejska, NATO i OECD. Szanse na uzyskanie zamówień mają m.in. firmy oferujące sprzęt i usługi IT.

Ministerstwo Rozwoju, wspólnie z urzędami marszałkowskimi i spółkami zarządzającymi specjalnymi strefami ekonomicznymi, zamierza stworzyć sieć instytucji zachęcających i wspierających przedsiębiorców w sięganiu po zlecenia organizacji międzynarodowych. Instytucje te staną się w najbliższych miesiącach regionalnymi punktami promocji wśród przedsiębiorców wiedzy o warunkach udziału w przetargach organizacji międzynarodowych.

Obecnie w ramach Departamentu Współpracy Międzynarodowej Ministerstwa Rozwoju działa Zespół Międzynarodowych Zamówień Publicznych. Jego zadaniem jest wspieranie polskich firm zainteresowanych udziałem w przetargach organizacji międzynarodowych, a w szczególności ubieganiem się o zamówienia udzielane przez organizacje, z którymi ministerstwo prowadzi współpracę o charakterze stałym (m.in. NATO, UNIDO, OECD, WTO). Przedsiębiorcy zainteresowani informacjami na temat przetargów tych organizacji mogą kontaktować się z pracownikami zespołu pod adresem mzp@mr.gov.pl.

Z kolei nadzorowana przez Ministra Rozwoju Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości zorganizowała Punkt Informacyjny: Międzynarodowe Zamówienia Publiczne. Jego celem jest wprowadzenie polskich przedsiębiorców na rynek przetargów organizacji międzynarodowych. Odbywa się to poprzez nieodpłatną działalność informacyjną, doradczą i networkingową na rzecz polskich przedsiębiorstw, w szczególności firm z sektora MŚP.