Actionmed – spółka z grupy Action, która specjalizuje się w branży medycznej, kontynuuje działalność. Poinformowała o realizacji swojego największego jak dotąd projektu – na przebudowę i wyposażenie działu diagnostyki obrazowej szpitala powiatowego w Bartoszycach.

Prace sfinalizowano w niecały rok od zakończenia procedur przetargowych. Wygrała go firma Medfinance, natomiast Actionmed był głównym podwykonawcą. Wartość projektu to ok. 5 mln zł, lwia część z tego przypadła na spółkę Actionu. W ramach projektu zmodernizowano i wyposażono m.in. pracownię tomografii komputerowej, dostarczono, wdrożono i zintegrowano z systemem informatycznym szpitala nowy sprzęt i oprogramowanie.

„To największy projekt w dorobku naszej firmy” – poinformował Piotr Pągowski, wiceprezes Actionmed. Spółka została zarejestrowana ponad 2 lata temu. Grupa weszła na rynek medyczny w ramach dywersyfikacji działalności i poszukiwania zysków poza branżą IT.  Prezesem Actionmed jest szef całej grupy Action, Piotr Bieliński.