Od 10 lutego br. Tomasz Chlebowski jest dyrektorem handlowym NASK-u.

Tomasz Chlebowski w latach 1990-2001 stworzył i rozwinął Grupę TCH, osiągającą w sumie ok. 300 mln złotych rocznego obrotu i zatrudniające ok. 250 osób. W 2001 r. Tomasz Chlebowski wniósł część swoich firm do Grupy Optimus. Do września 2002 r. był wiceprezesem zarządu Optimusa. Został wybrany Człowiekiem Roku 1999 przez czytelników pisma 'Computer Reseller News Polska'. W latach 1999-2001 pełnił funkcję wiceprezesa Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji, gdzie wcześniej - od r. 1997 - był członkiem Prezydium.