W roku obrotowym 2018/2019 (1 kwietnia 2018 r. - 31 marca 2019 r.) skonsolidowane przychody Neonetu ze sprzedaży wyniosły 1,999 mld zł, niecały 1 proc. mniej, niż w roku poprzednim (2,015 mld zł) - według sprawozdania finansowego spółki.

Zysk na sprzedaży zmniejszył się do 14,3 mln zł wobec 21,1 mln zł w roku 2017/2018. Zysk netto wyniósł 5,7 mln zł wobec 11,89 mln zł w roku 2017/2018.

Jednostkowo przychody spółki wyniosły 1,987 mld zł wobec 2,006 mld zł w poprzednim roku. Zysk netto sięgnął 130 tys. zł wobec 4,4 mln zł na plusie w roku 2017/2018.

Przy mniejszych przychodach niż w poprzednim roku, zysk ze sprzedaży detalisty spadł do 6,77 mln zł z 11,07 mln zł w roku 2017/2018, mimo niższych kosztów operacyjnych spółki.

Zysk z działalności operacyjnej Neonet SA w roku 2018/2019 wyniósł 7,07 mln zł wobec 11,18 mln zł w roku 2017/2018.

Koszty finansowe spółki sięgnęły ponad 6,8 mln zł, to nieznacznie więcej niż w poprzednim roku, z tego trzy czwarte - 5,2 mln zł - stanowiły odsetki od kredytów i pożyczek.

Wartość zapasów na koniec marca br. zwiększyła się do 398,4 mln zł z 375,5 mln zł w końcu marca ub.r.


Neonet w każdym mieście powiatowym

Celem wrocławskiej spółki jest zwiększenie udziału w rynku sprzedaży artykułów AGD-RTV-IT poprzez rozwój sieci salonów. Bardzo ważną rolę ma również odegrać sklep internetowy Neonet.pl.

Detalista nadal koncentruje się na małych i średnich miastach, gdzie nie ma konkurencji dużych zagranicznych podmiotów - informuje zarząd w sprawozdaniu finansowym. Ocenia, że pozycja Neonetu na tym rynku nie jest zagrożona.

Spółka informuje o inwestycjach w sieć sklepów. W końcu roku obrotowego liczba salonów wzrosła do 263 z 255 na początku roku - w efekcie likwidacji nierentownych placówek i koncentracji na lepszych lokalizacjach i większych powierzchniach. Przeprowadzono gruntowną rewitalizację albo relokację kilkudziesięciu salonów - podano w sprawozdaniu.

Zarząd wymienia również działania w celu zwiększenia sprzedaży: optymalizacja polityki cenowej, poprawa efektywności marketingu, lepsze dopasowanie i rozszerzenie oferty handlowej, modyfikacja systemów motywacyjnych dla pracowników i odbiorców hurtowych, szkolenia.

Zapowiedziano, że remonty, relokacje i rewitalizacje będą kontynuowane. W latach 2019/2020 proces ten jest najważniejszą z planowanych inwestycji. Zarząd planuje, że sieć sklepów obejmie wszystkie miasta powiatowe w kraju poprzez otwieranie własnych salonów i franczyzę. Miast powiatowych jest w Polsce 335.


Kontrole VAT

Neonet informuje również o kontrolach VAT. UKS prowadzi postępowania kontrolne w zakresie zwrotu 4,9 mln zł VAT za okres od kwietnia do czerwca 2014 r.

Naczelnik dolnośląskiego UCS wydał decyzje kwestionujące zwrot podatku za wymienione miesiące. Spółka odwołała się do Izby Administracji Skarbowej.  

W spółce zależnej Mercurius kontrolerzy sprawdzają okres od października 2013 r. do kwietnia 2014 r. WSA uchylił decyzje IAS dotyczące zwrotu VAT za styczeń - kwiecień 2014 r. Podtrzymał natomiast decyzję organu podatkowego kwestionującą zwrot podatku za październik 2013 r. Spółka złożyła skargę kasacyjną do NSA.