Naprzeciwko siebie zasiedli przedstawiciele ZIPSEE (Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Branży RTV i IT), Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego (przygotowuje projekt ustawy w sprawie opłat), Ministerstwa Gospodarki, Ministerstwa Administracji i Cyfryzacji, Federacji Konsumentów oraz twórcy. Nie pojawiły się natomiast organizacje zbiorowego zarządzania prawami autorskimi (OZZ) takie jak ZAiKS, ZPAV, SAWP, KOPIPOL, SAiW.

OZZ chcą obciążenia opłatą reprograficzną (za możliwość powielania utworów do prywatnego użytku) smartfonów i tabletów, organizacja branżowa jest temu przeciwna. Negocjacje miały na celu wypracowanie porozumienia, ale według ZIPSEE, OZZ odmówiły udziału w rozmowach.

Twórcy obecni na spotkaniu twierdzili, iż nie są zwolennikami objęcia nowych urządzeń opłatą reprograficzną. Te zmiany forsują OZZ.

Z kolei Federacja Konsumentów zapowiedziała przeprowadzenie badania opinii konsumentów na temat 'korzystania przez nich z zasobów kultury'. Wyniki będą znane na przełomie października i listopada br.

– Na podniesieniu podatku nie skorzystają twórcy. Prawdziwym zwycięzcą będą organizacje zbiorowego zarządzania – prywatne instytucje, na których kontach gromadzone będą wielokrotnie większe wpływy niż obecnie. Przegranymi będą konsumenci - mówił Michał Kanownik, dyrektor ZIPSEE.

Biorąc pod uwagę opinie przedstawiciela MKiDN na komisji sejmowej w sprawie obciążenia kolejnych urządzeń, w tym smartfonów i tabletów, opłatą reprograficzną (pisaliśmy o tym tutaj), wygląda na to, że taki haracz zostanie jednak wprowadzony.