Jak się okazuje, chmurze hybrydowej najlepiej udaje się spełnić oczekiwania firm decydujących się na zmianę sposobu zarządzania danymi. Jedynie 37% przedsiębiorstw korzystających wyłącznie z chmury publicznej przyznało, że rozwiązanie to w pełni odpowiada ich oczekiwaniom. Odsetek ten wzrasta w przypadku korzystania z kilku chmur tego typu (43%), lecz największy okazuje się w przypadku infrastruktury wykorzystującej chmurę hybrydową (49%).

Decydują o tym korzyści z łączenia chmury prywatnej oraz publicznej. Firmy i organizacje mają możliwość swobodnego rozdzielenia aplikacji działających na bazie infrastruktury wewnętrznej (obsługujących dane wrażliwe) oraz wynajmowanych w modelu usługowym (IaaS). W przypadku tych drugich znaczenie ma przede wszystkim skalowalność i optymalizacja kosztowa.

- Słowem klucz jest tutaj jednak interoperacyjność środowisk. Aż 97% respondentów badania przyznało, że kompatybilność aplikacji działających zarówno w chmurze publicznej jak i prywatnej ma kluczowe znaczenie dla powodzenia projektów multi-chmurowych - komentuje wyniki badania Artur Malinowski z Arrow ECS.

Dla 71% firm najważniejszym czynnikiem determinującym lokalizację aplikacji biznesowych (w chmurze publicznej lub prywatnej) jest bezpieczeństwo. 62% głosów zebrała wydajność. Nieco ponad połowa respondentów (53%) podkreśliła łatwość zarządzania – podobnie jak koszty (52%). Jest to więc kolejny badanie potwierdzające stopniowe odchodzenie firm od prymatu kosztów przy wyborze rozwiązań chmurowych. Zdaniem Artura Malinowskiego dowodzi to,  że cloud computing stał się w pełni dojrzałą technologią.

Według analityków Nutanix, w ciągu dwóch najbliższych lat liczba firmowych systemów informatycznych opartych zarówno o chmurę prywatną jak i publiczną wzrośnie o 20%. O ile więc obecnie wykorzystanie modelu hybrydowego w skali globalnej wynosi 36%, o tyle w 2020 roku odsetek ten osiągnie 56%.

Przyglądając się prognozom regionalnym, najszybciej chmura hybrydowa będzie zyskiwać na uznaniu w regionie EMEA. Trend daje się zaobserwować w Polsce. Jak wynika z najnowszych analiz PMR ponad 80% dużych firm z Polski, korzystających z rozwiązań chmurowych, decyduje się właśnie na model hybrydowy.

W budowaniu środowisk IT bazujących na chmurze hybrydowej wciąż przeszkadza jednak brak wykwalifikowanego personelu informatycznego – ponad połowa (54%) respondentów z regionu EMEA przyznała, że wciąż zmaga się z poważnym problemem niedostatku specjalistów z tego obszaru oraz trudnościami w rekrutacji talentów IT.