Z globalnego badania przeprowadzonego na zlecenie firmy WatchGuard Technologies wynika, że 37 proc. organizacji nie ma pewności, czy musi dostosować się do przepisów unijnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych (RODO). Z kolei 28 proc. badanych uważa, że ​​ich organizacja nie musi przestrzegać nowych regulacji.

Spośród respondentów, którzy nie wierzą, że RODO ma w ich przypadku zastosowanie, 14 proc. zbiera dane osobowe od obywateli Unii Europejskiej. Natomiast w grupie niepewnych 28 proc. przetwarza tego typu informacje. W samych Stanach Zjednoczonych tylko 16 proc. firm uważa, że ​​będą musiały się dostosować do RODO.

Ankieta została przeprowadzona wśród 1600 organizacji na całym świecie. Jej celem było sprawdzenie, jak firmy rozumieją ogólne rozporządzenie o ochronie danych w Europie i jaka jest ich gotowość do wdrożenia jego wymogów w wymaganym terminie. Zdaniem autorów badania, jego wyniki pokazały powszechne zamieszanie związane z kryteriami zgodności z RODO i ogólny brak przygotowania do ich spełnienia. Firmy nie mają wiedzy na temat RODO i nie potrafią dobrze zinterpretować, które rodzaje danych stanowią przesłankę do przestrzegania przepisów.

Tylko 10 proc. respondentów uważa, że ​​ich firma jest obecnie całkowicie gotowa na rozpoczęcie przestrzegania wymogów RODO. 44 proc. badanych stwierdziło jednak, że po prostu nie wie, czy ich organizacja zbliża się od zgodności z RODO.

Spośród tych, którzy odpowiadali, że ich organizacja musi przestrzegać RODO (35 proc. ogółu respondentów), 86 proc. uważa, że posiada ​​obecnie solidną strategię przestrzegania tych przepisów. Natomiast 51 proc. badanych twierdzi, że ​​ich organizacja będzie musiała wprowadzić znaczące zmiany w swojej infrastrukturze IT, aby się dostosować do nowych regulacji.

Respondenci z organizacji, które nie są jeszcze gotowe na RODO, szacują, że spełnienie tych wymagań zajmie im średnio siedem miesięcy.