Niedotrzymanie terminu zapewnienia zgodności z nowymi, unijnymi przepisami może zagrozić istnieniu firmy – uważa 35 proc. uczestników globalnego badania przeprowadzonego na zlecenie NetApp. 51 proc. obawia się szkód dla swojej reputacji.

67 proc. firm na świecie wyraża obawy, że nie zdoła dotrzymać zgodności w momencie wejścia w życie nowych przepisów. Najmniejszy optymizm cechuje pod tym względem osoby decyzyjne ze Stanów Zjednoczonych, spośród których ponad trzy czwarte (76 proc.) wyrażają pewne obawy co do możliwości dotrzymania terminu. Niewiele lepiej jest w przypadku Europy: podobne zdanie ma 74 proc. respondentów z Wielkiej Brytanii oraz 60 proc. z Niemiec. Najmniejsze obawy cechują francuskich respondentów (59 proc.). Średnio w całej Europie obawy ma niemal dwie trzecie (64 proc.) ankietowanych.

Biorące udział w badaniu osoby decyzyjne w dziedzinie IT uważają, że kary finansowe mogą zagrozić egzystencji ich firm. Odsetek tak myślących jest największy w Wielkiej Brytanii (41 proc.) i Stanach Zjednoczonych (40 proc.). Także 34 proc. respondentów z Francji oraz 26 proc. z Niemiec obawia się, że ewentualne kary finansowe z tytułu braku zgodności z RODO mogą spowodować upadek ich firm.

Niezależnie od kraju ankietowani mają podobne zdanie na temat potencjalnych szkód w zakresie reputacji. Obawy te są największe w przypadku Wielkiej Brytanii, gdzie 56 proc. respondentów uważa, że potencjalny brak zgodności spowodowałby utratę reputacji ich firmy. Podobnie jest w Stanach Zjednoczonych (52 proc.), Francji (49 proc.) i Niemczech (45 proc.).