Prawie co piąty polski użytkownik domowy (17,7 proc.) komputerów z systemem Windows 7, 8 i 10 jest narażony na cyberzagrożenia - według raportu Avast Global PC Risk 2019.  

Ryzyko okazuje się podobne jak w krajach regionu (np. w Czechach 16,7 proc., ale na Węgrzech - 22,4 proc.). Jest to odsetek komputerów, na których Avast zatrzymał przynajmniej jedno zagrożenie w ciągu 30 dni badania (sierpień - wrzesień 2018 r.).

W przypadku zaawansowanych zagrożeń (tzw. nowych, zdolnych ominąć typowe systemy ochrony) odsetek atakowanych użytkowników domowych wyniósł 3,9 proc.

Według danych światowych, konsumenci są wystawieni na dwukrotnie większe ryzyko infekcji niż przedsiębiorstwa. Odsetek zablokowanych zagrożeń wyniósł w ich przypadku 20,1 proc. wobec 10,9 proc. dla użytkowników biznesowych. W odniesieniu do zaawansowanych zagrożeń proporcje te wynoszą 5,6 proc. do prawie 3 proc.

Różnicę wyjaśniono lepszymi zabezpieczeniami w organizacjach i bardziej restrykcyjnymi zasadami ochrony.

Z analizy wynika, że najbezpieczniejszą wersją systemu Windows wydaje się Vista, prawdopodobnie z powodu nikłego wykorzystania (wciąż działa na ok. 2 proc. komputerów na świecie), co czyni go nieatrakcyjnym celem dla cyberprzestępców.

Użytkownicy biznesowi Visty globalnie mają 7 proc. szans na napotkanie jakiegokolwiek zagrożenia i 1 proc. na to, że będą celem zaawansowanego ataku.

Z kolei najbardziej narażone są PC z Windows 10 (ponad 20 proc. oraz 6,4 proc.).