Ceny sprzedaży notebooków w dystrybucji w większości krajów Europy Zachodniej wzrosły w ciągu ostatnich kilku tygodni - ustalił Context.

Skalę podwyżek odzwierciedla indeks cen, w którym wartość wyjściowa to 100 na początku pandemii. Po 12 tygodniach zmiany u dystrybutorów w poszczególnych krajach przedstawiają się następująco: Hiszpania (102), Wielka Brytania (102,3), Niemcy (102,7), Francja (103,3), Włochy (104,1), Austria (105,4) i Norwegia (108,5). Na dwóch rynkach - Finlandii (99,7) i Belgii (99) jest nieco taniej niż na początku lockdownu - biorąc pod uwagę średnie ceny. Indeks nie był mierzony dla Polski.

Wzrost cen notebooków u europejskich dystrybutorów wynika z połączenia różnych czynników, w tym dużego popytu, wyższych kosztów łańcucha dostaw i innych wydatków, które kanał sprzedaży musiał pokryć po wprowadzeniu blokad.


77 proc. wzrostu na notebookach
 
Sprzedaż notebooków osiągnęła dobre wyniki w ostatnich tygodniach. Przychody wzrosły aż o 77 proc., czyli do 174 mln euro w okresie 20 kwietnia - 17 maja.

W ujęciu ilościowym w pierwszej połowie maja rynek wchłonął o 76 proc. więcej modeli biznesowych (484 tys. szt.) oraz o 49 proc. konsumenckich (329 tys. szt.). Oznaczało to kontynuację pozytywnych tendencji obserwowanych w kwietniu.

Tak duży wzrost to częściowo skutek nadrabiania przez dystrybutorów zaległości w zamówieniach, które narosły w marcu, kiedy popyt eksplodował, a sprzętu zaczęło brakować. Obecnie podaż notebooków znacznie się poprawiła.


Dynamika będzie słabnąć

Obecnie widoczne jest zapotrzebowanie na komputery przenośne w edukacji oraz w branżach, które organizują pracę zdalną. Jednak popyt nie jest już tak wielki, jak w szczycie kryzysu w marcu. Analitycy spodziewają się słabnącej dynamiki wzrostu sprzedaży notebooków w ciągu najbliższych kilku tygodni.

Sprzedaż komputerów stacjonarnych w br. pozostawała na niskim poziomie na początku maja, co Context wyjaśnia strategicznym przejściem organizacji na urządzenia mobilne, odłożeniem lub anulowaniem dużych projektów oraz migracją na Windows 10 w ub.r.