Rusza Szkoła Doktorska TIB PAN NASK, która będzie kształcić specjalistów od cyberbezpieczeństwa, sztucznej inteligencji i nowych technologii oraz inżynierii biomedycznej. Ma przygotowywać do samodzielnego prowadzenia badań naukowych. Zaoferuje też program staży międzynarodowych. Cel państwowej inicjatywy to wypełnienie luki kadrowej na rynku pracy specjalistami w dziedzinach najważniejszych dla cyfrowej gospodarki.

Ministerstwo Cyfryzacji prognozuje, że do 2025 r. w Polsce będzie potrzebnych ok. 200 tys. specjalistów do tworzenia i wdrożeń sztucznej inteligencji. Trzy najważniejsze zawody według resortu to architekci AI, specjaliści data mining/analitycy danych oraz deweloperzy oprogramowania, których rolą będzie włączenie nowych rozwiązań w istniejące systemy IT.


Fachowcy IT przyszłości to ludzie renesansu

– W Polsce nie mamy specjalistów reprezentujących umiejętności z obszaru sztucznej inteligencji, których można by od razu zatrudnić - twierdzi Jacek Leśkow, dyrektor NASK. Według niego mają kumulować wiedzę z różnych obszarów. - To obejmuje trochę programowania, trochę informatyki, statystyki, modelowania i znajomość pewnego sektora gospodarki – finansów, energetyki czy zdrowia. Chcemy kształcić takich fachowców – deklaruje.

Szkoła TIB PAN NASK ma być także miejscem kształcenia fachowców, łączących różne dziedziny.  

Dyrektor NASK wyjaśnia, że w Polsce brakuje interdyscyplinarności. Np. są specjaliści od medycyny i informatyki, ale między sobą nie współdziałają w kluczowych obszarach, np. dla potrzeb państwa. A na łączenie dziedzin postawiono już według niego np. w USA i Wielkiej Brytanii.
 
– Widzimy nowe kierunki rozwoju informatyki połączonej z biologią czy medycyną, związane ze sztuczną inteligencją, uczeniem maszynowym czy cyberbezpieczeństwem. Będziemy je rozwijali w ramach naszej szkoły doktorskiej - zapowiada Tadeusz Burczyński, dyrektor Instytutu Podstawowych Problemów Techniki PAN.

Szkoła będzie prowadzić kształcenie interdyscyplinarne, przygotowujące do uzyskania stopnia doktora w zakresie informatyki technicznej i telekomunikacji, inżynierii biomedycznej oraz nauk medycznych.


Milion nowych specjalistów AI w 3 lata

Brak kadr w dziedzinach najważniejszych dla cyfrowej gospodarki to nie tylko problem Polski. Jak pokazuje raport Ministerstwa Cyfryzacji, Francja zamierza do 2022 r. wykształcić milion specjalistów AI. 

Stany Zjednoczone potrzebują dodatkowego miliona absolwentów kierunków STEM (Science, Technology, Engineering, Mathematics).

Rząd japoński szacuje, że już w 2020 r. zabraknie 50 tys. inżynierów IT ds. wysoko rozwiniętych technologii oraz 300 tys. inżynierów IT o ogólnych umiejętnościach. Aby ich wykształcić powołano nowy program edukacyjny. 

W Chinach plan działania zakłada utworzenie na uniwersytetach ok. 100 kierunków, które integrują AI z innymi dziedzinami, m.in. matematyką, statystyką, fizyką, biologią, psychologią i socjologią. 

W Finlandii podjęto decyzję o stworzeniu Center of Excellence w zakresie AI, w ramach którego powstanie też wirtualny uniwersytet.

Źródło: Newseria