Założenia do projektu ustawy trafiły do konsultacji międzyresortowych. Wicepremier Janusz Piechociński liczy, że nowe prawo wejdzie w życie w I poł. 2015 r. Według zapowiedzi szefa resortu gospodarki ustawa ma zmienić funkcjonowanie polskich urzędów. Wprowadzona zostanie zasada domniemania uczciwości przedsiębiorców. Ewentualne kary ma poprzedzać pouczenie, a błędy niezawinione powinny być traktowane łagodnie. W razie wątpliwości, czy przedsiębiorca dopuścił się uchybień, to urzędnik ma mu to udowodnić, a nie – tak jak w praktyce jest teraz – przedsiębiorca wykazać urzędnikowi, że nie ma nic na sumieniu. Dziś biznes jako największą bolączkę gospodarki wskazuje niewydolność administracji, brak decyzyjności, długotrwałe procedury, nadmierne kontrole.

– Chcemy, aby przedsiębiorca nie musiał już udowadniać niewinności, lecz by w sprawach skrajnych to po stronie urzędu było dowiedzenie popełnienia błędów – tłumaczy Piechociński dla agencji Newseria. Twierdzi, że tworzenie nowego prawa gospodarczego nie zakończy się na jednej ustawie. Ministerstwo wdrożyło już cztery pakiety deregulacyjne.

W ułatwianiu działalności przedsiębiorcom pomóc ma także przesłany niedawno przez prezydenta do parlamentu projekt nowej Ordynacji podatkowej.  Z zasady wątpliwości powinny być rozstrzygane przez aparat skarbowy na korzyść przedsiębiorców.