Z dniem 25 sierpnia do zarządu Cube.ITG wejdzie Iwona Kołowacik, obejmując funkcję wiceprezesa ds. pionu handlowego.

Nowa wiceprezes specjalizuje się w zarządzaniu projektami informatycznymi oraz w zamówieniach publicznych. W latach 2003-2007 odpowiadała za planowanie i wdrożenie systemów IT w Ministerstwie Finansów - od hurtowni danych i systemu analitycznego na potrzeby wydziału, którym kierowała, po e-Deklaracje. W kolejnych latach koordynowała pracę zespołów realizujących projekty w administracji rządowej i samorządowej, m.in. dla MSWiA, GUS, ZUS, urzędów marszałkowskich.

Zmiany kadrowe, częste w ostatnich miesiącach w spółkach z branży, nie ominęły integratora. Obecnie zarząd jest jednoosobowy. Prezesem Cube.ITG od grudnia 2016 r. jest Marek Girek, szef należącej do grupy kapitałowej spółki Data Techno Park. W czerwcu br. rezygnację bez podania przyczyny złożył wiceprezes Zdzisław Grochowicz, a w lipcu br. - wiceprezes Arkadiusz Zachwieja.

W I kw. br. Cube.ITG miał 761 tys. zł skonsolidowanej straty netto wobec 1,4 mln zł zysku rok wcześniej. Przychody były nieznacznie niższe niż w I kw. ub.r. (24,3 mln zł).