Centrum Systemów Informacyjnych Ochrony Zdrowia organizuje dwa przetargi w ramach budowy 'Elektronicznej Platformy Gromadzenia, Analizy i Udostępniania zasobów cyfrowych o Zdarzeniach Medycznych' (P1). Łączna wartość inwestycji wynosi ponad 6,3 mln zł. Pierwszy przetarg obejmuje dostawę oprogramowania wraz z licencją na aplikację ARIS oraz oprogramowanie do Systemu Zarządzania Dokumentacją Projektową wraz z licencją, wdrożeniem, migracją danych. Zwycięzca dostarczy ponadto sprzęt komputerowy. Zamówienie podzielono na dwie części o łącznej wartości 570 tys. zł netto. Oferty można składać do 22 września br.

Kolejne zamówienie, warte 5,8 mln zł netto, dotyczy zakupu sprzętu komputerowego, serwerów (RISC oraz x86), instalacji urządzeń i usług (konsultacje, przygotowanie oprogramowania, serwis). Wykonawca musi posiadać środki finansowe lub zdolność kredytową w wysokości minimum 2 mln zł. Zgodnie z warunkami stawianymi przez CSIOZ urządzenia powinny pochodzić od tego samego producenta (w tym także podzespoły, takie jak karty rozszerzające, moduły światłowodowe). Sprzęt musi być nowy, wyprodukowany w tym roku. Wymagany jest 3-letni okres gwarancji. Otwarcie ofert nastąpi 23 września br.
Więcej informacji na stonie www.csioz.gov.pl.

Niedawno CSIOZ rozstrzygnęło konkurs na projekt i wdrożenie prototypu e-recepty. Obecnie negocjowane są warunki umowy z HP, które wygrało konkurs. Wprowadzenie w życie usługi e-recepty ma kosztować w sumie 3,8 mln zł.

W najbliższych latach służba zdrowia będzie poszukiwać wykonawców systemów, które m.in. umożliwią rejestrację online, dostęp poprzez Internet do dokumentacji medycznej, zabezpieczą dane pacjentów. Wartość inwestycji do 2013 r. szacuje się na 800 mln zł.