VAT od sprzedaży towaru albo usługi będzie płacony w kraju, w którym znajduje się klient. Za odprowadzenie podatku od transakcji online mają odpowiadać serwisy internetowe, na których odbywa się e-handel - to według PAP najważniejsze zmiany w unijnych regulacjach VAT, które mają wejść w życie w krajach członkowskich do 2020 - 2021 r. Mają uszczelnić system w walce z oszustami i lepiej ochronić unijny rynek przed konkurencją spoza wspólnoty.

Jest też szereg innych nowości. Mianowicie zlikwidowane zostanie zwolnienie z VAT przesyłek spoza UE o wartości do 22 euro. Obecnie jest to luka wykorzystywana do nadużyć. Sprzedawcy internetowi nie będą już musieli rejestrować VAT osobno w każdym państwie, w którym działają. Ma to zmniejszyć koszty przedsiębiorstw, co jest istotne szczególnie dla małych biznesów (łącznie oszczędności firm w całej UE mają sięgnąć 2,3 mld euro). Z drugiej strony powinno przełożyć się na wyższe wpływy z podatków (7 mld euro).