Walne zgromadzenie akcjonariuszy Comarchu powołało na stanowiska wiceprezesów Marcina Dąbrowskiego i Andrzeja Przewięźlikowskiego.

Marcin Dąbrowski rozpoczął pracę w Comarchu w 2003 r. jako programista. W latach 2006 - 2007 był programistą w Sabre, a od 2007 r. pełnił funkcję kierownika samodzielnego centrum w Comarchu. W 2010 r. został dyrektorem Business Unitu OSS, a w 2015 r. objął stanowisko dyrektora sektora Telekomunikacja. Dodatkowo Marcin Dąbrowski pełni funkcje zarządcze w spółkach grupy Comarch: Technologies Oy i Sistemas LTDA.

Nowy wiceprezes jest absolwentem Informatyki oraz Elektroniki i Telekomunikacji Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie.

 Andrzej Przewięźlikowski zaczynał w Comarchu w 1998 r. jako młodszy programista, a następnie projektant. W latach 2004 - 2005 był kierownikiem ds. produktów, od 2005 do 2009 r. - dyrektorem Centrum, a następnie dyrektorem Subsektora. Obecnie jest dyrektorem Business Unit oraz dyrektorem Sektora. Pełni także funkcje zarządcze w wielu spółkach grupy, głównie za granicą (m.in. w Luksemburgu, Kanadzie, Chile). 
 
Andrzej Przewięźlikowski jest absolwentem Wyższej Szkoły Zarządzania w Warszawie - Polish Open University (zarządzanie, studia MBA).

 

W kwietniu br. z funkcji w zarządzie Comarchu zrezygnowało dwóch wiceprezesów: Piotr Piątosa, dyrektor Sektora oraz Piotr Reichert, odpowiedzialny za finanse, bankowość i ubezpieczenia.

Wówczas obowiązki szefa sektora telekomunikacyjnego przejął Marcin Dąbrowski, a finanse, bankowość i ubezpieczenia nadzorował Andrzej Przewięźlikowski.