Grzegorz Czapski objął nowo utworzone stanowisko dyrektora ds. rozwoju Allegro. Odpowiada za przejęcia, partnerstwa biznesowe, rozwój projektów strategicznych i nadzór właścicielski. Ma doświadczenie menedżerskie w zakresie akwizycji i restrukturyzacji oraz zarządzania spółkami e-commerce.

„Planujemy aktywniej niż w ostatnim czasie poszukiwać partnerstw strategicznych i rozwijać się poprzez przejęcia” – zapowiada prezes Allegro, Przemysław Budkowski.   

Grzegorz Czapski to kolejny menedżer, który w ostatnim czasie dołączył do zespołu Allegro. W lipcu br. Jakub Kłoczewiak (poprzednio wiceprezes Liberty Global/UPC Polska) objął stanowisko dyrektora ds. relacji z klientem.

Warto przypomnieć, że od stycznia br. Allegro ma nowych właścicieli: konsorcjum funduszy inwestycyjnych Cinven, Permira i Mid Europa, które kupiły 100 proc. udziałów w grupie od Naspersa kosztem blisko 13 mld zł. Ich celem jest zwiększenie wartości przejętego biznesu.

Grzegorz Czapski dotychczas, od 2014 r., był wiceprezesem holdingu Wirtualna Polska. Odpowiadał za stworzenie obszaru e-commerce oraz nadzór biznesowy nad segmentami mody i urody, domu i wnętrza, turystyki i finansów osobistych. Przeprowadził przejęcia kilkunastu spółek, odpowiadał za ich integrację i restrukturyzację, opracowanie strategii rozwoju i wyniki operacyjne.

Wcześniej był dyrektorem ds. fuzji, przejęć i rozwoju na region CEE w GTS Central Europe SARL., spółce portfelowej amerykańskich funduszy private equity, kupionej przez Deutsche Telekom. Karierę zawodową rozpoczął w PwC. Jest absolwentem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie oraz Uniwersytetu Nauk Stosowanych w Pforzheim.