Tarnowska placówka to 14 oddział Comarchu. Na początek spółka planuje zatrudnić w nim do 50 osób. Rekrutacja trwała od kwietnia. Nowy oddział zajmie się głównie opracowywaniem rozwiązań w dwóch obszarach – e-zdrowie oraz inteligentne miasta (Smart Cities). We współpracy z władzami Tarnowa Comarch planuje także prace rozwojowe i testy związane z projektem „Miasto Zdrowia”. W Tarnowie wdrażane są rozwiązania IT dla sektora medycznego.