Lokalizacja Centrum Kompetencyjnego umożliwi według AB wykorzystanie potencjału przedsiębiorstw działających w WPT. Stwarza także szansę na współpracę z laboratoriami oraz ośrodkami naukowymi i badawczo-rozwojowymi, które funkcjonują we Wrocławskim Parku Technologicznym.

Centrum Kompetencyjne jest autoryzowanym ośrodkiem szkoleniowym Microsoftu. Ponadto prowadzi m.in. szkolenia związane z zaawansowanymi technologiami, warsztaty, webinaria.

Nowy ośrodek korzysta z dwóch laboratoriów, sali wykładowej dla 80 słuchaczy oraz sali egzaminacyjnej. Szkolenia prowadzą certyfikowani trenerzy AB oraz fachowcy z innych firm.

Nowy adres Centrum Kompetencyjnego AB: ul. Muchoborska 18, Wrocław.