Mariusz Nowak od 11 września pełni obowiązki prezesa Sygnity – zgodnie z decyzją rady nadzorczej. Będzie sprawował swoją funkcję do czasu powołania stałego szefa firmy. Mariusz Nowak od 1 lipca 2017 r. jest członkiem zarządu Sygnity. Odpowiada za sektor Utilities i General Business. W latach 2004 – 2015 był związany z Infovide – Matrix. Przed przejęciem spółki przez Asseco był w jej zarządzie. W 2016 r. został prezesem Exorigo – Upos.

Dotychczas obowiązki prezesa Sygnity pełnił od czerwca br. Paweł Zdunek przewodniczący rady nadzorczej spółki. Od 1995 r. jest związany ze spółką Cron - największym udziałowcem Sygnity.

Do zarządu Sygnity wszedł Piotr Wierzbicki, który dotychczas był w radzie nadzorczej. Został członkiem zarządu ds. finansowych. Tę funkcję pełnił w spółce już w latach 2009-2010. Ostatnio zajmował się głównie działalnością inwestycyjną i doradztwem. W 2014 r. wszedł do zarządu Yieldplanet. W roku 2011 r. dołączył do zespołu zarządzającego regionem Emea East w EMC, gdzie piastował funkcje Regional Director Sales Strategy oraz równolegle p.o. dyrektora generalnego w polskim oddziale spółki. W latach 1996 – 2008 pracował w Sun Microsystems jako prokurent i dyrektor finansowy, a od 2002 r. był prezesem zarządu spółki