Borys Stokalski został wybrany prezesem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Obecnie jest partnerem w Rethink Digital Business Design (od września 2016 r.). W latach 2012 - 2015 był prezesem Infovide - Matrix, a wcześniej (2006 - 2011) wiceprezesem spółki.

Wybrano również nowy 25-osobowy skład Rady Izby oraz Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego na nową kadencję (2017-2019):

 

Rada Izby:

    Andrzej Abramczuk – Aero2
    Marta Brańska-Rybicka - IBM
    Sławomir Chabros – BizTech
    Janusz Górski - T-Mobile
    Tomasz Hodakowski – Intel
    Michał Jaworski – Microsoft
    Xawery Konarski - Traple Konarski Podrecki i Wspólnicy sp.j.
    Jarosław Kowalski – Pearson
    Dariusz Kowalczyk-Tomerski - TP Teltech
    Krzysztof Król – Kingdom
    Piotr Kuriata – P4
    Jacek Łęgiewicz – Samsung
    Marek Maniecki – Globema
    Piotr Maszkiewicz - ZETO Koszalin
    Piotr Muszyński - Orange
    Marcin Olender - Google
    Jacek Pacholczyk - Novell
    Wiesław Paluszyński – E-Konsulting
    Michał Rogalski – iTexa
    Roman Szwed - Atende
    Marzena Śliz - Huawei
    Mirosław Śmiałek - Polkomtel
    Teresa Wierzbowska - Cyfrowy Polsat
    Artur Wiza - Asseco
    Ewa Wolniewicz-Warska - Kapsch


Komisja rewizyjna:

    Emil Konarzewski – Audytel
    Wojciech Syrewicz – TI Consulting
    Mariusz Tomaka - MTT
    Krzysztof Żuk  - AD Omnium


Sąd koleżeński:

    Piotr Biernacki – MGX
    Marek Kowalski – Mapako
    Jarosław Ogorzałek – JMK Computerate
    Krzysztof Olszowski – SoftProdukt
    Dariusz Trzeciak - Sferia.