Radosław Gołąbek objął funkcję dyrektora zarządzającego SAP Labs Poland – jednego ze strategicznych, globalnych ośrodków badawczo-rozwojowych SAP.  

Nowy szef centrum ma wieloletnie doświadczenie w zarządzaniu międzynarodowymi projektami IT w obszarze e-commerce i customer experience.

Przed objęciem nowego stanowiska kierował SAP Customer Experience Demo Portfolio. Dołączył do zespołu ośrodka w Gliwicach w 2010 r. Przeszedł niemal wszystkie szczeble w organizacji. Był m.in. pierwszym członkiem zespołu Solution Engineering, odpowiedzialnym za przygotowanie projektów nowych rozwiązań w obszarze e-commerce. Pełnił również funkcje kierownicze w projektach IT obejmujących rozwiązania B2C oraz B2B.

Sieć SAP Labs liczy 20 jednostek na świecie. Centrum w Polsce jednym z najważniejszych ośrodków. Działa od 10 lat. Zespół liczący ponad 350 osób tworzy produkty chmurowe, m.in. narzędzia wspierające Customer Experience. W Gliwicach powstaje przede wszystkim oprogramowanie dla e-handlu, przeznaczone dla średnich i dużych firm.