Nowy rejestr podatników VAT zostanie udostępniony online 1 września br. Rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy w tej sprawie. Powstająca baza ma umożliwić przedsiębiorcom znalezienie informacji o kontrahencie w jednym miejscu. Celem jest ograniczenie ryzyka nieświadomego uwikłania w transakcje z oszustami, a skarbówce pomoc w uszczelnieniu systemu podatkowego.

W wykazie będzie można sprawdzić, jaki jest status VAT firmy w konkretnym dniu. Do wyszukania konkretnego podmiotu wystarczy numer NIP, nazwa albo nazwisko przedsiębiorcy. Baza ma zawierać również historię rejestracji firmy do celów VAT w ciągu ostatnich 5 lat. Dzięki temu znajdą się w niej także przedsiębiorcy wykreśleni z listy czynnych podatników VAT. Kontrahent dowie się ponadto, kogo skarbówka przywróciła do rejestru po takim usunięciu.

Wśród danych będzie numer rachunku firmy. To istotna informacja, bo na zarejestrowane w skarbówce konto należy wpłacać należności z faktur. Jeśli przelew pójdzie na inny rachunek, a kontrahent nie odprowadzi należnego VAT-u, nieostrożnemu nabywcy grozi solidarna odpowiedzialność za podatkowe manko (jednak nie ryzykuje on takich konsekwencji, jeżeli zrobi przelew w mechanizmie MPP - podzielonej płatności VAT).

Obecnie status VAT przedsiębiorcy można sprawdzić w wyszukiwarce na portalu podatkowym resortu finansów.