NTT System otrzymał wyniki kontroli rozliczeń VAT za okres styczeń - grudzień 2012 r. Mazowiecki UCS sprawdzał rzetelność deklarowanych podstaw opodatkowania oraz prawidłowość obliczania i wpłacania VAT. Wyniki nie rodzą konsekwencji finansowych dla spółki - poinformował zarząd. Zostały wydane przez naczelnika UCS 23 listopada br.

Tym samym skarbówka zamknęła ostatnie z postępowań, obejmujących kontrolę rozliczeń podatku od towarów i usług za lata 2009-2012 oraz styczeń-luty 2013 r.

Również w poprzednich okresach (2009-2011 oraz początek 2013 r.) USC nie stwierdził nieprawidłowości w NTT. Kontrolerzy sprawdzali, czy spółka dochowała należytej staranności w transakcjach handlowych.

Nie jest zamknięta natomiast ciągnąca się od kilku lat sprawa dotycząca VAT za grudzień 2008 r. W październiku br. Izba Administracji Skarbowej w Warszawie uchyliła zaskarżoną przez spółkę decyzję UKS z 2016 r., dotyczącą VAT za grudzień 2008 r. Sprawa została skierowana do ponownego rozpatrzenia.