Zysk NTT System za 2017 r. należy podzielić - zarząd podjął uchwałę, iż taką rekomendację przedstawi walnemu zgromadzenie akcjonariuszy. Mianowicie z ponad 1,752 mln zł zysku 956,3 tys. zł miałoby pójść na dywidendę (0,07 zł na 1 akcję), a reszta, tj. blisko 795,5 tys. zł - na kapitał zapasowy.

Zarząd spółki wyjaśniał taką rekomendację chęcią utrzymania optymalnego poziomu środków własnych i finansowania kapitału obrotowego.

Tymczasem rada nadzorcza spółki, po analizie wniosku zarządu, postanowiła rekomendować walnemu zgromadzeniu przeznaczenie całego zysku netto 1,752 mln zł na wypłatę dywidendy.

Ostateczną decyzję w sprawie podziału zysku spółki podejmie walne zgromadzenie NTT System.

Poprzednio NTT System wypłacił dywidendę w 2016 r. Była to kwota 4,38 mln zł (0,32 zł na 1 akcję).