Skarbówka umorzyła postępowanie kontrolne wobec spółki, w którym sprawdzano prawidłowość rozliczeń VAT za grudzień 2008 r. Decyzję w tej sprawie wydał 5 listopada br. Naczelnik Mazowieckiego Urzędu Celno-Skarbowego. Nie rodzi ona konsekwencji finansowych dla spółki - zapewnił zarząd NTT System.

Sprawa sięga 2011 r., gdy warszawski UKS (obecnie MUCS) wszczął postępowanie kontrolne dotyczące VAT za II poł. 2008 r. W 2016 r. skarbówka wydała decyzję w zakresie rozliczenia podatku od towarów i usług za grudzień 2008 r., żądając 2,5 mln zł. Podtrzymała ją druga instancja, czyli Izba Skarbowa (obecnie IAS). Spółka złożyła skargę do WSA, który w lutym 2018 r. uchylił decyzję w całości, stwierdzając, że naruszono przepisy w postępowaniu dowodowym. W październiku 2018 r. dyrektor IAS uchylił decyzję organu pierwszej instancji i przekazał sprawę do ponownego rozpoznania. Efektem jest ostatnie umorzenie.