Zysk netto NTT System w 2018 r. wyniósł 4,7 mln zł - według wstępnych, szacunkowych, skonsolidowanych danych finansowych grupy kapitałowej. To 3-krotnie więcej niż w 2017 r. (1,6 mln zł). Zysk jest również wyższy wobec 2016 r. (3,4 mln zł).

NTT poprawiło rentowność mimo spadku obrotów. Przychody netto ze sprzedaży według wstępnego szacunku w 2018 r. wyniosły 385,6 mln zł wobec 463,8 mln zł w 2017 r. (-17 proc.). Był to więc kolejny rok zmniejszającej się sprzedaży grupy.

Zapasy (43,6 mln zł) wzrosły wobec 2017 r. (36,3 mln zł). Na podobnym poziomie grupa utrzymała natomiast zobowiązania krótkoterminowe (44,6 mln zł wobec 43 mln zł w 2017 r.). Za 2018 r. dane są wstępne i oparte na szacunku. Pełny raport NTT System przedstawi na początku kwietnia.