Zgodnie z uchwałą walnego zgromadzenia akcjonariuszy wysokość dywidendy wyniesie 0,32 zł na 1 akcję NTT, czyli w sumie blisko 4,38 mln zł. Według wcześniejszego projektu miała wynieść 0,22 zł na akcję, tj. 3,01 mln zł. Oznacza to, że na dywidendę pójdzie 88 proc. jednostkowego zysku netto spółki za 2015 r., który wyniósł 4,93 mln zł. Reszta zysku, tj. 553 tys. zł, zostanie przeznaczona na pokrycie straty z lat ubiegłych.

Zarząd zastrzega, że powyższe kwoty podziału mogą ulec zmianie ze względu na ilość akcji spółki posiadanych przez NTT System na dzień ustalenia prawa do dywidendy, ale wysokość dywidendy na jedną akcję (0,32 zł) nie zmieni się.

Dniem prawa do dywidendy, w którym trzeba posiadać zarejestrowane papiery spółki, aby skorzystać z bonusu, będzie 30 czerwca. Wypłata nastąpi 15 lipca.
 
Wysokość tegorocznej dywidendy dla akcjonariuszy NTT System będzie rekordowa. W ub.r. spółka wypłaciła 0,15 zł na akcję, tj. w sumie 2,052 mln zł. Zysk netto za 2014 r., z którego przyznano bonus, był jednak dużo niższy niż w minionym roku (2,9 mln zł).