Prawie 1,5 mln zł z zysku za ub.r. (11 gr na akcję) pójdzie na dywidendę, a 2,99 mln zł zostanie w spółce jako kapitał zapasowy - zdecydowało walne zgromadzenie akcjonariuszy NTT System.

W spółce zostanie więc nieco mniej środków, niż w maju br. rekomendował zarząd. Otóż kierownictwo producenta i dystrybutora proponowało, by z ponad 4,48 mln zł zysku netto za 2018 r. przeznaczyć na kapitał zapasowy prawie 3,26 mln zł, a na dywidendę 1,225 mln zł.

Uchwała walnego zgromadzenia jest natomiast zgodna z rekomendacją rady nadzorczej.

Dniem ustalenia prawa do dywidendy jest 25 września br., a wypłatę przewidziano na 16 października br.

W ub.r. niemal cały zysk spółki za 2017 r. przeznaczono na dywidendę (1,64 mln zł), co oznaczało wypłatę 12 gr na akcję.