W I poł. 2018 r. NTT System wypracowało 140,6 mln zł skonsolidowanych przychodów ze sprzedaży. Zysk netto wyniósł 3,8 mln zł - według wstępnych, szacunkowych danych podanych przez spółkę.

Oznacza to wyraźny spadek przychodów w porównaniu z I poł. 2017 r. - wyniosły wówczas 211,3 mln zł. Zysk netto zamknął się natomiast w kwocie 0,8 mln zł, czyli był kilka razy niższy niż ostatnio.

Wstępne wyniki wskazują, że NTT System przełamało trend spadku zysku, widoczny w ub.r. (zarówno w I poł. 2017 r. jak i całym 2017 r. zysk netto grupy spadł o ponad 50 proc. r/r). Nadal zmniejszają się natomiast obroty. W ub.r. spółka wyjaśniała ten fakt koncentracją na wysokomarżowych produktach oraz na markach własnych.

Pełny raport za I poł. 2018 r. NTT opublikuje 17 września.