W I pol. 2016 r. zysk brutto NTT System na sprzedaży wyniósł 7,2 mln zł, zysk przed opodatkowaniem 1,118 mln zł, zaś zysk netto 809 tys. zł. Oznacza to spadki wobec wyników z analogicznego okresu 2016 r. odpowiednio o 40 proc., 46 proc. i 52 proc. Jednocześnie przychody zmniejszyły się o 23 proc. – z 274,6 mln zł do 211,3 mln zł. Z tego w Polsce grupa wypracowała 175,1 mln zł (83 proc.).

Według spółki na spadki wpłynął przede wszystkim zmniejszający się (od prawie dwóch lat) popyt na komputery ze strony klientów indywidualnych. Wartość sprzedaży komputerów obcych marek w NTT System spadła o prawie 60 mln zł (173,6 mln w I połowie 2016 r. i 110,7 mln w minionym półroczu). Spośród innych grup produktowych o dużych przychodach z oferty NTT System nieznacznie zmniejszyła się sprzedaż sprzętu własnej produkcji i przetworzonego, z 18,9 mln w 2016 r. do 16,7 mln w 2017. Wzrosły natomiast przychody z dystrybucji podzespołów, akcesoriów i elektroniki użytkowej i wyniosły 79,7 mln zł (rok wcześniej 75,8 mln zł.).

Słabą koniunkturę na krajowym rynku detalicznym odzwierciedlają zmiany w strukturze przychodów NTT System pod względem typów odbiorców. Przychody netto ze sprzedaży do sieci handlowych spadły o 36 proc. i wyniosły w minionym półroczu 97,3 mln zł (rok wcześniej 153,6 mln zł). Nieznacznie mniej sprzętu (-3,6 proc.) z NTT System trafiło do klientów za pośrednictwem odbiorców hurtowych, bo 77,3 mln wobec 80,9 mln zł w I poł. 2016 r.

- Sytuacja na rynku powoli zaczyna się poprawiać. Aby być mniej podatni na negatywne skutki spadku popytu, których aktualnie doświadczamy, chcemy dalej rozszerzać i dywersyfikować ofertę – mówi Tadeusz Kurek, prezes zarządu NTT System. – Nie wykluczamy rozszerzenia oferty dystrybucyjnej o zupełnie nowe obszary, w których dotychczas nie działaliśmy. Przykładem są oferowane już przez nas rozwiązania z segmentu smart home.

Prezes NTT System podkreśla też, że rośnie sprzedaż komputerów i akcesoriów dla graczy, w tym urządzeń peryferyjnych marki własnej Hiro. Niebawem na rynku pojawią się też pierwsze komputery gamingowe z tym logo.

W okresie słabej koniunktury zarówno w sektorze biznesowym jak i detalicznym spółka znajduje alternatywne źródła przychodu i powiększa ofertę sprzętu komputerowego.

- Wyniki z pierwszego półrocza odzwierciedlają słabą koniunkturę, której doświadczamy tak jak wszystkie firmy o podobnym profilu. Ale ten czas nie będzie trwał wiecznie. Dlatego NTT System istotnie rozszerzyło ofertę produktów – informuje Tadeusz Kurek.