Według Petera Martisa, dyrektora regionu Europy Środkowo-Wschodniej w Nuance Communications, firma chce w większym stopniu wspierać lokalnych partnerów, a także promować wykorzystanie technik rozpoznawania mowy. – Polska to dla nas perspektywiczny, nadal rozwijający się rynek – podkreśla Martin. Produkty Nuance wykorzystywane są między innymi w sektorze finansowym, np. w systemach identyfikacji klientów kontaktujących się z bankiem telefonicznie. Spółka ma również w ofercie rozwiązania do telefonów komórkowych (wyszukiwanie głosowe, dyktowanie maili, głosowe wybieranie numeru) i nawigacji samochodowych.