Nuvias UC, należący do grupy Nuvias, uzyskał status Master Agent Zooma w ramach paneuropejskiej umowy. Dzięki temu partnerzy będą mogli sprzedawać licencje Zooma oraz oferować klientom końcowym dostęp do platformy UCC vendora.

Udostępnione zostaną również pakiety, zawierające sprzęt Poly, licencje Zooma oraz usługi, jak instalacja, wsparcie i serwis.

W mijającym miesiącu Nuvias zawarł już regionalną umowę dystrybucyjną z dostawcą UCC - Pexip.