Przychody ze sprzedaży smartfonów w krajach Europy Środkowej i Wschodniej w IV kw. 2017 r. wyniosły 6,9 mld dol. i były o 1,5 mld dol. wyższe, czyli o 28 proc., niż w IV kw. 2016 r. Skala wzrostu jest największa na świecie - według GfK.

W ujęciu ilościowym sprzedaż zwiększyła się o 7 proc., do 25,2 mln szt. (+2,6 mln szt.). 

Wzrost obrotów jest związany z popytem na coraz większe i droższe urządzenia, co widać także w danych światowych (+1 proc. większa sprzedaż ilościowa, +11 proc. wartościowa). Średnia cena sprzedaży smartfona w ujęciu globalnym poszła w górę o 10 proc. rok do roku, do 363 dol. (ok. 1235 zł). To największe jak dotąd odnotowane tempo wzrostu cen smartfonów w ujęciu kwartalnym.