Z funkcji wiceministra cyfryzacji został odwołany Krzysztof Silicki, odpowiedzialny za bezpieczeństwo cyfrowe. Zmiana jest związana z ograniczeniem liczby wiceministrów w rządzie. W sumie 17 z nich straciło posady. Według premiera celem jest usprawnienie pracy rządu.

Krzysztof Silicki był w ministerstwie od września ub.r. Wcześniej był dyrektorem ds. współpracy i rozwoju cyberbezpieczeństwa NASK (Naukowa i Akademicka Sieć Komputerowa). Jest ekspertem ds. bezpieczeństwa sieci i danych z ponad 25-letnim doświadczeniem.

W ub.r. rząd przyjął strategię cyberbezpieczeństwa kraju. Jego realizacją ma zajmować się m.in. resort cyfryzacji. Krzysztof Silicki współtworzył Narodowe Centrum Cyberbezpieczeństwa (NC Cyber) w strukturze NASK, które ma dbać o ochronę cyberprzestrzeni kraju.

Kwestię cyberbezpieczeństwa podnoszono jaką jedną z najważniejszych i najpilniejszych, jaką powinno zająć się ministerstwo w br.

Wcześniej pracę w resorcie cyfryzacji zakończył dotychczasowy wiceminister Krzysztof Szubert.

Na początku stycznia br. w ramach rekonstrukcji rządu została odwołana minister cyfryzacji, Anna Streżyńska. Bieżące obowiązki szefa resortu pełni od tego czasu wiceminister Marek Zagórski, a nadzór nad ministerstwem sprawuje osobiście premier.