Z prognozy firmy wynika z nich, że cyfrowa transformacja zajmuje obecnie kluczowe miejsce w planach przedsiębiorstw, które chcą być konkurencyjne na rynku. Okazało się, że rozmowy z przedsiębiorstwami w tej kwestii krążą wokół czterech tematów: danych jako podstawy przekształceń, chmury hybrydowej jako sposobu na elastyczność, miejsc pracy nowego typu i cyberbezpieczeństwa.

Oto najważniejsze prognozowane trendy:

• Cyfrowa infrastruktura: zrozumienie danych i sposobu ich wykorzystania
Przez wiele lat specjaliści od centrów danych poświęcali większość swojego czasu i energii takim rzeczom, jak pamięć masowa i kopie zapasowe, oraz temu, jak najwydajniej wykonywać takie zadania, jak replikacja czy deduplikacja. Na pierwszym miejscu było ograniczanie kosztów. Teraz w ocenie firmy nastąpiła zasadnicza zmiana. Priorytetem stało się doskonalenie sposobów eksplorowania danych i opracowanie metod, które pozwolą wykorzystać informacje z korzyścią dla prowadzonego biznesu.

• Chmura hybrydowa: wzrost wykorzystania chmury prywatnej
Firma przewiduje, że nowa oferta chmur prywatnych opartych na komercyjnych modelach użycia zasobów będzie przyciągać uwagę tych decydentów IT, którzy strategię cloud stawiają na pierwszym miejscu. Nowe modele chmury prywatnej ułatwiają migrację krytycznych dla przedsiębiorstw aplikacji, które nie powstawały z myślą o chmurze.
 
• Miejsca pracy nowego typu - mobilne, wykorzystujące wiele połączonych urządzeń końcowych: większy wpływ mediów społecznościowych

Największe serwisy społecznościowe pozwalają na korzystanie z rozwiązań dla biznesu (jak współdzielenie plików) i tworzenie społeczności zawodowych, w których można dzielić się pomysłami, nawiązywać relacje, zdobywać informacje oraz dzięki temu szybciej podejmować decyzje. Tego typu metody będą w coraz większym stopniu wykorzystywane przez korporacje do komunikacji między różnymi regionami.

• Cyberbezpieczeństwo: ataki na kierownictwo firm
Według prognozy będzie to kolejny rok wzrostu cyberzagrożeń. Nowym zjawiskiem są ataki na kierownictwo firm wyższego szczebla. W najbliższych 12 miesiącach coraz większą rolę ma pełnić informatyka śledcza.