Projekt poprawki do ustawy o usługach płatniczych obniża do zera opłaty interchange za transakcje kartami debetowymi - poinformował serwis cahsless.pl. Od płatności kartą kredytową nadal sprzedawca płaciłby prowizję. Obecnie wynosi ona 0,3 proc., a od kart debetowych - 0,2 proc.

Resort skierował projekt do konsultacji społecznych. Wiceprezes Związku Banków Polskich Mieczysław Groszek poinformował, że organizacja jest przeciwna obcięciu prowizji do zera. Uzasadnia, że taka regulacja może zagrozić w przyszłości podstawom biznesu banków. ZBP gotów jest natomiast rozmawiać o obniżce