Zdaniem trybunału niezgodny z unijnymi przepisami jest brak związku naliczanego podatku i przeznaczenia sprzętu. Według orzeczenia opłatę dla autorów można naliczać tylko w przypadku urządzeń, które są przeznaczone do użytku prywatnego. Tymczasem obecnie cena np. komputerów z nagrywarkami DVD albo DC, kopiarek i skanerów zawiera 3 proc. podatku dla organizacji praw autorskich, niezależnie od tego, kto i po co kupuje sprzęt.

Decyzja Europejskiego Trybunału Sprawiedliwości rozstrzyga spór, jaki miał miejsce w Hiszpanii, jednak interpretacja przepisów dotyczy wszystkich krajów Unii, także Polski.

Niedawno polskie organizacje gospodarcze i branżowe protestowały przeciwko planom Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, które zamierzało poszerzyć listę urządzeń objętych opłatami dla autorów m.in. o aparaty cyfrowe. Planowane zmiany negatywnie oceniły m.in. Krajowa Izba Gospodarcza, Krajowa Izba Gospodarcza Elektroniki i Telekomunikacji, Związek Importerów i Producentów Sprzętu Elektrycznego i Elektronicznego Branży RTV i IT.