Sprzedaż rozwiązań chmurowych Oracle'a w Polsce w III kw. br. (I kw. roku finansowego 2017/1018) była o ponad 50 proc. większa niż rok wcześniej - poinformował Adam Wojtkowski, dyrektor generalny Oracle Polska. Oznacza to, że tempo wzrostu w kraju jest podobne jak w globalnym bilansie korporacji.

Według dyrektora rozpoczyna się drugi etap rozwoju chmury, w którym zostanie wykorzystana sztuczna inteligencja i uczenie maszynowe, co znacznie wzmocni bezpieczeństwo cyfrowe. Inteligenta chmura, która samodzielnie może się bronić, będzie miała kluczowe znaczenie dla ochrony organizacji przed rosnącą falą zagrożeń w sieci. Z kolei IDC przewiduje, że za 2 lata polskie przedsiębiorstwa będą korzystać z chmury w zakresie zarządzania i optymalizacji.

Firma badawcza wartość rynku cloud computingu w Polsce w 2016 r. określiła na 175 mln dol. (z tego 66 proc. to SaaS). Prognoza przewiduje wzrost do 412,7 mld dol. w 2021 r., co oznacza średni roczny wzrost (CAGR) o 18,8 proc. co roku. To 10 razy więcej niż na całym rynku IT.

Źródło: ISBnews