Orange Polska odwołał się do sądu od kary 11 mln zł nałożonej na spółkę przez Urząd Komunikacji Elektronicznej. Utrzymuje, że "została nałożona całkowicie niezasadnie, a dodatkowo jej kwota jest rażąco wygórowana".

UKE nałożył karę na operatora za niewykonywanie decyzji z 2015 r., dotyczącej przenoszenia numerów. Urząd twierdzi, że ignorowanie przez spółkę ww. wskazań stwarza zagrożenie dla funkcjonowania rynku telekomunikacyjnego.

Orange zapewnia natomiast, że procesy przenoszenia numerów abonentów były i są realizowane bez zakłóceń. Twierdzi, że wdrożenie decyzji UKE z 2015 r. w najlepszym wypadku nie spowoduje dla nich żadnych zmian. Wskazuje natomiast, że rozwiązania przewidziane w tej decyzji zawierają błędy, które mogą uniemożliwić przenoszenie numerów klientów.