Orange Polska rozwiązał rezerwę z tytułu świadczeń pracowniczych w wysokości 64 mln zł. To konsekwencja uzgodnień w sprawie zmian w ponadzakładowym układzie zbiorowym pracy, dotyczących nagród jubileuszowych. Kwota ta zostanie zaksięgowana jednorazowo w koszty pracy i powiększy wynik finansowy II kw. 2020 r. - informuje Orange.

Zmiany w układzie zbiorowym pracy uzgodniono ze związkami zawodowymi na początku czerwca br. Celem według spółki jest częściowe zrekompensowania negatywnego wpływu pandemii Covid-19 na cele biznesowe.

Według nowych uzgodnień obecny system nagród jubileuszowych z tytułu długoletniej pracy dla pracowników Orange Polska przestanie istnieć od kwietnia 2021 r. W okresie kwiecień - grudzień 2021 pracownikom, którzy osiągną staż w przedziale 15–30 lat otrzymają jednorazową nagrodę jubileuszową w określonej kwotowo wysokości zależnej od stażu pracy.
 
Z związku z ze skutkami zmodyfikowano także umowę społeczną na lata 2020 - 2021.

Zmiany przewidują m.in. ograniczenie w 2020 r. planowanych podwyżek zasadniczych wynagrodzeń pracowników z 3,5 proc. do 1,0 proc., ale także minimalizację uzgodnionych w grudniu ub.r. zwolnień grupowych (przewidziany wówczas limit odejść ze spółki ustalono na 1250 osób w 2020 r.).  

W I kw. 2020 r. Orange Polska osiągnął 2,8 mld zł przychodów (+0,9 proc. r/r). Spółka miała stratę netto -36 mln zł wobec -2 mln zł rok wcześniej.