PKN Orlen zawrze umowę Enterprise Agreement z Microsoft Ireland Operations Ldt. Usługi na rzecz koncernu petrochemicznego związane z obsługą kontraktu będzie świadczyć APN Promise. Spółka w ramach umowy o współpracy z Orlenem dostarczy usługi i licencje na oprogramowanie Microsoftu objęte umową EA wraz z pakietem Software Assurance. Kontrakt EA przewiduje też inne usługi.

Maksymalne wynagrodzenie partnera sięgnie 30 mln euro (ok. 128 mln zł). Podpisując umowę z APN firma paliwowa złożyła już pierwsze zamówienie na kwotę 22,48 mln euro (ok. 96 mln zł).