W obszarze IT firmy najczęściej korzystają z wynajmu zasobów i zakupu mocy obliczeniowej w centrach danych (36 proc.) – według badania Tech Pro Research dotyczącego zjawiska XaaS (wszystko jako usługa). Niemal taki sam odsetek organizacji decyduje się na outsourcing utrzymania ciągłości biznesowej z zakresu Backup/Disaster Recovery (35 proc.). Kolejne najchętniej wybierane rozwiązania to outsourcing sprzętu i oprogramowania tworzącego infrastrukturę sieciową (29 proc.) oraz bazy danych (29 proc.).

Wśród funkcji określanych jako biznesowe zdecydowanie najczęściej w modelu usługowym firmy korzystają z poczty elektronicznej (61 proc.). Drugie miejsce przypadło aplikacjom do pracy biurowej, w tym arkuszom kalkulacyjnym i edytorom tekstu (35 proc.), a trzecie - rozwiązaniom wideokonferencyjnym (31 proc.).

 

Dlaczego firmy chcą outsourcingu
W badaniu zestawiono pozytywne i negatywne doświadczenia z outsourcingiem IT wśród użytkowników takich usług. Przeważają te pierwsze. Ale ponad 20 proc. firm zgłosiło problemy związane z obsługą klienta, niepokoją je również częste zmiany personalne u dostawcy i zauważalny wzrost cen.

Jakie są najważniejsze korzyści z outsourcingu IT według użytkowników? Otóż 55 proc. przedsiębiorstw ceni to, że nie musi zajmować się obsługą techniczną infrastruktury, a 36 proc. przyznało, że zewnętrzni dostawcy są w stanie pokonać problemy niemożliwe do rozwiązania przez własny personel. Dla 35 proc. główną przewagą outsourcingu IT jest gwarancja nieprzerwanego dostępu do danych dzięki Disaster Recovery. Również 35 proc. podkreśliło oszczędności.

Z kolei głównym powodem, dla którego firmy przechodzą od utrzymywania własnego środowiska IT do zakupu usług, jest automatyzacja zarządzania wszystkimi systemami i narzędziami – na ten aspekt wskazała połowa uczestników badania. Nie bez znaczenia jest także kwestia optymalizacji kosztów, a także czas potrzebny do uruchomienia w pełni funkcjonalnej infrastruktury.

– Dla połowy firm kluczowym czynnikiem przemawiającym za modelem XaaS jest rezygnacja z konieczności własnoręcznego zarządzania systemami czy aplikacjami i oddanie ich pod opiekę dostawcy usług. Z kolei 45 proc. respondentów wskazuje także na niższe koszty utrzymania personelu technicznego oraz cyklicznej wymiany sprzętu i aktualizacji oprogramowania. Tyle samo uczestników badania zwróciło uwagę na znacznie krótszy czas uruchomienia wynajmowanej infrastruktury w porównaniu do budowania własnego środowiska IT – dodaje Adam Dzielnicki z Atmana.