Według badania przeprowadzonego przez Inforsys klienci wskazują redukcję kosztów jako najważniejszą zaletę korzystania z usług outsourcingu (78 proc.). Na kolejnych miejscach znalazły się: oszczędność zasobów (64 proc.) i uproszczenie procesów (63 proc.). Argumentem za podpisaniem umowy outsourcingowej jest także możliwość koncentracji na głównej działalności firmy (59 proc.). Blisko połowa badanych (49 proc.) za istotną korzyść uznała wzrost konkurencyjności.