Według przedstawiciela Sygnity pomoc państwa dla spółki mogłaby uspokoić nastroje. Spółka podkreśla, że realizuje strategiczne projekty w państwowych instytucjach oraz w administracji publicznej, m.in. w Ministerstwie Finansów (system e-Podatki, który ma pomóc w uszczelnieniu systemu), NBP, KIR.

W ostatnich dniach kilka instytucji finansowych zażądało od Sygnity wykupu obligacji na sumę przekraczającą 30 mln zł, w związku z naruszeniem zobowiązań wynikających z umów kredytowych i umów emisyjnych obligacji, co z kolei wynika z dużych odpisów (ponad 95 mln zł za I poł. roku finansowego) związanych z wyceną projektów (w tym ponad 76 mln zł na e-Podatki).

W miniony piątek (7 lipca) Sygnity uzyskało deklarację od obligatariuszy i banków, że wstrzymają się z egzekucją praw przysługujących im w związku z naruszeniem przez spółkę wskaźników do czasu wynegocjowania formalnego porozumienia. Ma to nastąpić w okresie ok. 2 tygodni od wspomnianych uzgodnień.