Zgodnie z nowelizacją unijnej dyrektywy WEEE do 2016 r. państwa członkowskie muszą zagwarantować zbiórkę co najmniej 85 proc. zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego w nich wytworzonych. Od 50 do 75 proc. odpadów (w zależności od kategorii urządzeń) będzie podlegało odzyskiwaniu i wtórnemu przetwarzaniu. Od 2012 roku każde państwo powinno gromadzić 4 kg e-odpadów na mieszkańca, a jeśli w 2010 r. zebrano więcej niż 4 kg, to będzie obowiązywał wyższy limit.

Według dyrektywy koszty w przeważającej mierze poniosą producenci. Użytkownicy domowi muszą mieć możliwość nieodpłatnego zwrotu zużytych urządzeń w punktach zbiórki, ponadto będą mogli nieodpłatnie pozostawiać małogabarytowe odpady w punktach sprzedaży detalicznej (definicje produktów i komponentów o niewielkich rozmiarach znajdą się w przepisach wykonawczych do dyrektywy). Z obowiązku odbioru odpadów małogabarytowych będą zwolnione małe sklepy, jednak nie dotyczy to przedsiębiorców prowadzących sprzedaż wysyłkową.

Parlament Europejski zaleca ponadto ograniczenie obciążeń administracyjnych dla przedsiębiorców, poprzez ujednolicenie procedur rejestrowania i sprawozdawczości. W przepisach powinna zmniejszyć się także ilość kategorii sprzętu elektrycznego i elektronicznego.