17 lipca do obrotu trafiło 71 400 akcji zwykłych na okaziciela serii B, 63 400 akcji zwykłych na okaziciela serii D, a także 248 300 akcji zwykłych na okaziciela serii F. 

Najważniejsze obecne produkty Passus SA to Passus Ambience (umożliwia ekstrakcję danych z ruchu sieciowego i strumieni informacji, ich przekształcenie, w tym uzupełnienie o dane z zewnętrznych źródeł, a następnie przekazanie do dowolnego sytemu) i nDiagram (system do wizualizacji danych z sieci rozległych).  

Środki z debiutu giełdowego spółka chce przeznaczyć na rozwój rozwiązania StressTester, które umożliwi automatyczne prowadzenie testów wydajności aplikacji w oparciu o rzeczywisty ruch sieciowy. Na rozwój tego projektu wcześniej Passus pozyskał  dotację z UE w wysokości 3 367 360 zł. 

- Będziemy też rozwijać naszą ofertę przez budowę grupy kapitałowej. Pierwszą inwestycją w 2018 roku było nabycie akcji Chaos Gears, która specjalizuje w realizacji projektów z wykorzystaniem chmury publicznej dla dużych firm i instytucji, a także szybko rozwijających się start-upów. Spółka ta buduję swoją ofertę z wykorzystaniem technologii Amazon Web Services, udostępniając szereg usług i narzędzi służących automatyzacji procesów migracji i zarządzania infrastrukturą i aplikacjami w chmurze  – mówi Tadeusz Dudek, prezes Passus. 

Oferta Chaos Gears jest komplementarna w stosunku do oferty Passus, który ma w swoim portfolio rozwiązania dla dużych organizacji, zapewniające bezpieczny i wydajny dostęp do chmury, m.in. firm Riverbed i Symantec. 

- Podobnie jest w przypadku naszej najnowszej inwestycji, którą jest spółka AISecurity. Specjalizuje się ona w zarządzanych usługach bezpieczeństwa, a jej celem jest zajęcie wiodącej pozycji na rynku MSS (Managed Security Services). AISecurity zamierza zrealizować ten cel przez stworzenie Security and Network Operating Center (SNOC) i sprzedaż kompleksowych usług z zakresu monitoringu, analizy i rozwiązywania problemów wszystkich aspektów działania infrastruktury IT organizacji – mówi Tadeusz Dudek. 

Oferta AISecurity będzie kierowana zarówno do firm, które posiadają własne działy IT, jak i przedsiębiorstw, które są zainteresowane outsourcingiem tego obszaru działalności. 

Rozwój oferty usług AISecurity ma pozwolić Grupie Passus pozyskać klientów, którzy posiadają zbyt małe zespoły IT, aby efektywnie wykorzystywać dane pozyskiwane za pomocą zaawansowanych rozwiązań z zakresu bezpieczeństwa IT lub APM/NPM. Docelowo usługi AISecurity będą oferowane także klientom zagranicznym, którzy są zainteresowani outsourcingiem IT.